Mensen en bedrijven helpen in deze snel veranderende 21ste eeuw.

Deze reis begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor een beter beheer van onze gedachten en emoties.

If you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life.” 
Abraham Maslow

Hoe InDialogue dit bereikt is door mensen in staat te stellen te worden wie ze kunnen worden. We spreken dan over hoe mensen hun eigen brein kunnen sturen en hoe ze hun eigen staten (gemoedstoestanden) kunnen managen.

Het gaat ons hoofdzakelijk om mensen te leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen in het avontuur dat wij “leven” noemen.
Het gaat over mensen leren hoe ze echt bij zichzelf kunnen blijven door de beste versie van zichzelf te worden. Wanneer dit gebeurt, worden mensen echt en oprecht blij, congruent en authentiek wat als resultaat heeft dat zij zich gezonder en rijker gaan voelen.

Maar er is meer!
Wanneer mensen beter worden omdat zij de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en als resultaat “betere mensen” worden heeft dit als impact dat de “wereld beter word”.

Je hebt dit al gehoord?
Natuurlijk het was A. Maslow die zijn hele leven gewijd heefd aan het ontwikkelen van de Zelf-Actualiserende psychologische fundering.

Samengevat: om een betere wereld te creëren hebben we betere mensen nodig.

De vraag is hoe kunnen we deze mensen in het leven roepen?
Hoe kunnen we, wereldwijd mensen als het ware “cultiveren” om volwassener, vredelievend, democratisch, respectvol, liefdevol en zelf-actualiserende mensen te zijn?

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat mensen zich : hebzuchtig, haatdragend, onmeedogend, bevooroordeeld, bekrompen, redeloos, onbuigzaam, enz. gaan gedragen.

Het is werk van en voor iedereen die de toekomst anders wil zien.
iedereen die een rol speelt in het ontwikkelen en managen van mensen en systemen.

Welke systemen veranderen?
Wij denken aan:

 • Politieke systemen
 • Educatieve systemen
 • Religieuze & Spirituele Systemen
 • Economische Systemen
 • Enz.

In feite, al het werk dat gedaan wordt op het individueel vlak kan op niets uitdraaien en teniet gedaan worden door de systemen die we creëren, systemen die we aanhouden, tolereren, en waar we de nodige transformaties om de uitdagingen van de  de 21ste eeuw aan te kunnen niet doorvoeren. 
Waar we falen in “change”.

InDialogue Visie
Welke weg nemen? Wat is mijn doel? Een betere wereld met gelukkige mensen? Kies dan voor Zelf-Actualisatie

Soms is het probleem het systeem.
In feite, de meest voorkomende en complexe problemen die we ondervinden zijn vaak op het “systeem” niveau te vinden.
Het probleem met onze “systemen” zijn de “kaders” die we neerzetten in deze systemen, op een directe of indirecte, expliciete of impliciete manier.

Denk maar aan de “kaders” die gezet worden door:

 • economische cultuur van hebzucht
 • een bedrijfscultuur van de korte termijn bottom lines
 • materialistische doelen
 • geheimen
 • corrupte politieke systemen
 • macht over mensen
 • bureaucratie
 • enz.

In één woord, we kunnen systemen herkennen die leiden naar zelf-actualisatie en de systemen die mensen weerhouden te worden wie ze kunnen worden.

Het is dan ook niet voldoende om een zelf-actualisatie psychologie voor individuen te hebben. We moeten zelf-actualisatie psychologie (sociologie) voor systemen gebruiken. 
We hebben behoefte aan zelf-actualiserende families, leiders, managers, bedrijven, communities, landen, politiekers, media, filmen, schrijvers en directeuren.

Om de wereld te veranderen hebben we een nieuwe manier van omgaan met elkaar nodig. Niet alleen op  persoonlijk vlak maar ook op het niveau van:

Maaatschappij
Groepen
Bedrijven
Zelfs op nationaal niveau

Juist zoals het voor ons noodzakelijk is om synergie op het individueel en persoonlijk vlak te hebben waar we onze betekenisgeving kunnen omzetten in performance, zo hebben we ook nood aan synergetische systemen in al onze andere systemen dus ook in onze bedrijven.

“The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew, and act anew. We must liberate ourselves.”
Abraham Lincoln, Annual Speech to Congres Washington, DC, December 1, 1862.