STRESSMANAGEMENT

Stress & Burn-Out Meta-Coach
Germaine Rediger

Welkom, u wenst deel te nemen aan een programma ter vermindering van stressklachten of ter ondersteuning bij preventie of herstel van burn-out.

Ons programma is gericht op mensen die op gezonde manier en in balans het beste uit zichzelf willen halen.

We zien mensen met spanningsklachten niet als probleemgeval, maar als gezonde mensen met een probleem in het werk of bij studie.

Stress of burn-out is een signaal van je lichaam en geest dat je uit je comfort zone bent, dat je niet op het juiste spoor zit. Dat iets in je leven niet goed past bij wie jij bent of wat jij belangrijk vindt. Het is steeds een teken dat iets moet veranderen.

Stress, overspannenheid of burn-out hoeven er niet toe te leiden dat u lang niet kan werken. Hoe moe en moedeloos u zich nu misschien voelt: onze ervaring leert dat mensen al vrij snel weer (geheel of gedeeltelijk) én met plezier aan de slag kunnen. Onderzoek leert dat “aan het werk gaan of blijven” bijdraagt aan herstel.

Doel:
Het doel van ons programma kan zijn:

  1. leren herkennen van stress-signalen
  2. inzicht krijgen in uw persoonlijke stressveroorzakers
  3. leren de bronnen van de stress aan te pakken
  4. zelf uw spanning leren reguleren
  5. werken aan stressmanagement, voorkomen, of verkorten en ziekteverzuim
  6. uw potentieel op een gezonde manier tot ontplooiing te brengen
  7. bepaalde vaardigheden optimaliseren zoals: relativeren, eigen grenzen bewaken, timemanagement, delegeren, omgaan met conflicten, verminderen van perfectionisme, afkicken” van werkverslaving, enz.

Voorkomen van terugval en/of klankbord voor u te zijn in stressvolle situaties.

Het programma is als volgt opgebouwd:

Inventarisatie

Allereerst is het van belang inzicht te krijgen in uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen, zodat de coaching op uw wensen en behoeften kan ontworpen worden. Vervolgens zullen we het verloop en de ernst van eventuele spanningsklachten onderzoeken en uw prioriteiten vaststellen.

Analyse

We onderzoeken het klachtenpatroon en de oorzaken van stress. We bespreken uw gebruikelijke manier van reageren op spanningsvolle situaties. U leert stresssignalen van uw lichaam herkennen en er effectief op reageren.

Conditie

We werken aan herstel van energie en verminderen van spanning. 
U gaat aan de slag met het herstel van uw fysieke conditie en het verbeteren van uw nachtrust.
 U leert inspanning en ontspanning evenwichtiger af te wisselen.
 Geleidelijk zal u weer meer activiteiten opnemen. U leert uw inspanning en energie doseren. In deze fase is dat nog een proces van de juiste balans vinden.
Als er sprake is van ziekteverzuim wordt met de werkgever of leidinggevende overlegd wanneer en onder welke voorwaarden werkhervatting mogelijk is.

Uw manier van denken en waarnemen.
We kijken ook naar uw “breinhygiëne”: ziet u snel beren op de weg, blijft u piekeren, stelt u te hoge eisen aan uzelf, enz? U krijgt een methode aangereikt om sneller te leren relativeren. U krijgt oefeningen en inzichten om uw stressniveau te helpen verminderen.

Effectief functioneren

Waarschijnlijk had u het gevoel dat er meer werk op u afkwam, dan u aankon. We werken daarom aan planningsvaardigheden en het leren stellen van prioriteiten. We onderzoeken ook waarom u zoveel werk op uw schouders nam. Of toestond dat anderen het daarop legden.
Indien u perfectionistisch bent, dan leert u naar het optimaal haalbare te streven. Dit gegeven de tijd en middelen die u tot uw beschikking heeft. U leert accepteren dat u maar één hoofd en twee handen heeft.​

InDialogue Time for Change

Er bestaat weinig werk zonder spanning en er zijn weinig mensen die nooit werkdruk ervaren. De effectiviteit van uw manier van omgaan met werkdruk hangt samen met de situatie waarin u werkt. We onderzoeken ook uw werksituatie.
 Als u verandert, maar bepaalde stressbronnen in uw omgeving veranderen niet, dan kunnen stressklachten terugkeren. Vandaar dat de omgeving in de analyse wordt meegenomen.

Veel mensen met stressklachten vragen niet snel hulp aan anderen en kunnen ook niet gemakkelijk “nee” zeggen op een verzoek. Ze zijn vaak “te aardig”, of “te behulpzaam”. Vaak zijn ze meer bezig met het oplossen van problemen van anderen dan met hun eigen verantwoordelijkheden. U leert collegiaal en een goede medewerker te zijn, zonder uzelf uit te putten. U leert niet meer verantwoordelijkheid op u te nemen dan u aankan. Werk is geen sprint, maar een marathon. Zowel u, uw eventuele gezin, als uw collega’s en leidinggevenden zijn er bij gebaat als u duurzaam gezond inzetbaar bent.

Stabiliseren en terugval preventie

Inmiddels bent u waarschijnlijk weer geheel of gedeeltelijk aan de slag. U probeert de nare periode misschien zo snel mogelijk te vergeten. Mogelijk hebt u de neiging weer door te gaan als vroeger. In deze fase is uw zenuwstelsel echter nog gevoeliger voor te veel prikkels. U heeft na inspanning nog wat extra hersteltijd nodig. Als u te hard van stapel loopt of in oude patronen hervalt, dan kunnen er zich weer klachten ontwikkelen. Dit willen we voorkomen door de voortgang mee op te volgen en het geleerde regelmatig op te frissen.

Input = output

Mensen worden niet vanzelf of door rust beter van te veel stress of burn-out. Het is hard werken. Coaching bij werkdruk is een intensief proces. Het vraagt energie, tijd, veel oefenen en consequent werken aan uw leerdoelen.
Het vraagt ook de moed om vertrouwde reactiepatronen kritisch te bekijken en open te staan voor alternatieven.
Bovenal vergt het doorzettingsvermogen van u. Het kost tijd om nieuwe vaardigheden te verwerven en in te slijpen. Het duurt ongeveer 6 weken dagelijks oefenen om technieken aan te leren om minder te piekeren en beter te relativeren.

Vanzelfsprekend waarborgen wij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid! Er wordt zonder uw nadrukkelijke toestemming niets over de inhoud van de gesprekken gerapporteerd aan uw leidinggevende of organisatie.
Wel wordt er, desgewenst, verslag gedaan van de procesvoortgang (hoeveel gesprekken zijn er geweest, wat is de frequentie van de gesprekken, enz).

Als u dat wenst, kan er een gesprek plaatsvinden tussen u, uw leidinggevende of HR om te bespreken wat u zou helpen om op het werk minder last van stress te hebben.
Wij vertrouwen erop dat de stress- en burn-out coaching een goede bijdrage zal leveren aan een gezonde balans, herstel van uw vitaliteit, werkplezier en effectiviteit.
De ervaring leert dat het waardevolle lessen aanreikt waar u in het vervolg van uw loopbaan veel profijt van heeft.
U kunt rekenen op onze actieve ondersteuning. Veel succes en veel plezier!

Stress en Voeding

Veel onderzoekers, dokters, therapeuten en patienten hebben zich ooit gebogen over stress: zijn oorzaken, gevolgen, impact op het leven van mensen… En na al die jaren sinds Selye in 1950 …….

PDF openen

Energie Rovers of Verhogers. Unieke feiten over meer energie!

PDF openen