Missie: Zelf-actualiserende Mensen en Bedrijven

Als bedrijf vandaag is het belangrijk te weten dat mensen gemotiveerd worden op verschillende manieren en dat mensen veranderen waardoor ze andere noden krijgen, hetzelfde is waar voor een bedrijf.

Wil je blijven groeien en volwassen worden als bedrijf dan is het belangrijk te weten dat de mensen in je bedrijf dit ook moeten doen door de kritische factoren die voor een bedrijf belangrijk zijn te kunnen hanteren namelijk:

  • Betekenis geven
  • Belang van de mensen in het bedrijf
  • Waarden die gehanteerd worden

Deze kritische factoren zijn nodig in de psychologische make-up van hoe mensen samen werken.

In een zelf-actualiserend bedrijf, appreciëren leiders en managers de rol van “betekenis geven” omdat betekenis helpt bij het bekomen van de gewenste resultaten. Het is dan ook een feit dat leiders en managers weten dat om andere en betere prestaties van hun mensen te bekomen het werk voor de werknemers voldoende betekenisvol moet zijn.

Het is ook essentieel dat de werknemers de “visie” van het bedrijf begrijpen, zij moeten er een betekenis kunnen aan geven zodat zij zich volledig kunnen vereenzelvigen met het bedrijf waardoor werknemers zich 100% kunnen inzetten.

Dit alles wijst op de cruciale rol van soft skills om een bedrijf te helpen in zijn ontwikkeling in deze snel veranderende 21ste eeuw.

Een Zelf-actualiserend bedrijf begrijpt dat hun succes afhankelijk is van “teamwerk”, exacte en duidelijk communicatie, een cultuur van leren en verbeteren. Daarom vinden we in een Zelf-actualiserend bedrijf een Coaching cultuur, Mentoring die kan voorzien in de continuïteit van het bedrijf, Communicatie Training en MasterMinds voor zijn personeel. Het is de manier om het mentale-emotioneel, creatieve en inventieve kapitaal van iedereen op een positieve manier te kunnen benutten.

 

InDialogue Handsake
Zelf-actualiserende mensen en bedrijven zien elkaars belang iedere dag.

Een Zelf-Actualiserend bedrijf weet dat “attitude” kritisch is, dat het beste uit mensen halen een doel is, dat het aanboren van nieuwe mogelijkheden, het activeren van creativiteit, en communicatie die inspireert allemaal facetten zijn waar aandacht moet aan besteed worden om de groei van een bedrijf te stimuleren.

Zelfactualisatie is wat bedrijven vandaag bewust kunnen leren. Reeds meer dan 60 jaar werkt men aan het verbeteren en het actualiseren van mensen. Het is Abraham Maslow die de grondlegger is van de zelfactualisatie psychologie.

Onze Mentoring training, Team Coaching, Meta-Coaching, Communicatie Trainingen, Zelf-actualiserende Trainingen, MasterMinds en het Harrison assessment waarmee de juiste selectie kan gemaakt worden – de juiste persoon op de juiste plaats – zijn de tools die wij u ter beschikking stellen evenals onze 25 jaar ervaring in soft skills.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of vraag een gratis Harrison Assessment