Wat is Meta-Coaching?

Wat is Meta-Coaching
Meta-Coaching maakt het mogelijk voor individuen en bedrijven om:

hun interne en externe “resources” te mobiliseren
hun potentieel te actualiseren
de vooropgestelde doelen te behalen

Ken jij het woord Complementors?

Complementors zijn mensen die door complementair te zijn in wat ze doen,

meer waarde kunnen genereren dan wat een speler alleen als waarde voor zijn klanten zouden kunnen produceren.