Het Kiezen van een Coach

Het kiezen van een Coach of een Coaching Programma

In 1999 werd Coaching de tweede snelst groeiende industrie ter wereld. De mogelijkheid bestaat dat jij reeds weet welke voordelen je hebt door het werken met je eigen Professionele Coach namelijk het versnellen, ondersteunen en uitdagen van je persoonlijke talenten zodat deze zich op hun best kunnen manifesteren in je werkprestaties en ontwikkeling. Vandaag is coaching niet langer alleen maar voor top atleten van de Fortune 500 CEO’s. Vrouwen en mannen ervaren nu de mogelijkheid om te groeien op een ongelooflijke manier, en boeken succes door Persoonlijke en Executieve Coaching.

 • Wanneer je klaar bent om met een coach te werken, welke kwaliteiten zoek je dan in die coach?
 • Wat zou jij in een Coaching programma willen vinden?
 • Hou zou jij weten dat je de beste coach gevonden hebt, en het beste coaching programma?

De tekst hieronder geeft je een reeks richtlijnen en tips om je te helpen in je selectie naar een coach.

Ligt de basis van het Coaching Proces in de Zelfactualiserende psychologie?
Daar coaching voor gezonde mensen is die ernaar streven zich volledig te realiseren, is het belangrijk gecoached te worden vanuit modellen en methoden die ontwikkeld zijn voor gezonde mensen. Dit zorgt voor een versneld veranderingsproces en laat lang na de coaching het individu met verhoogde capaciteiten. Op deze manier blijft het ook volledig gescheiden van therapie.

 • Op welke psychologie steunt de coaching zich?
 • Heeft het zijn basis in de Zelfactualiserende Psychologie waarmee het, het potentieel van gezonde mannen en vrouwen kan laten groeien?
 • Of heeft het zijn basis in de Pathologische Psychologie die gebruikt wordt voor het genezen van mentaal en emotioneel ongezonde mensen?
 • Kan de coach het verschil maken tussen de verschillende psychologieën en de rol die deze wel of niet spelen in coaching?

Gebruikt de Coach een psychologisch gevalideerde Coaching methode?

Terwijl Coaching een creatieve samenwerking is, is het ook een systemisch proces dat vergemakkelijkt wordt door de Coach. Het gebruiken van een psychologisch gevalideerd model voor het begrijpen van het menselijk bewustzijn en ontwikkeling is essentieel. Essentieel want de coaching moet ecologisch, efficiënt en effectief zijn.

 • Gebruikt de coach een psychologisch getest en bevestigd Coaching methode?
 • Indien dit zo is, wat is de basis van die methode? In welke psychologie?
 • Komt de methode van de cognitieve of gedragswetenschap voor gezonde mensen of komt het uit een grabbelton van new age trucs?

Maak de coach verandering mogelijk door het gebruiken van een Zelfactualiserend veranderingsmodel?

Coaching gaat over het mogelijk maken van een veranderingsproces en in elk veranderingsproces zijn er stadia en niveaus. Een coach moet daarom weten op welk niveau de verandering nodig is en hoe hij de verschillende niveaus van verandering moet waarmaken. Dit maakt het verschil duidelijk tussen de verschillende Coachingvaardigheden en Expertise, Prestatie Coaching (verhoogde vaardigheden en gedragingen), Ontwikkeling Coaching (evolutionaire verandering in wat we geloven, waarderen en identiteit) en Transformatie Coaching (revolutionaire verandering in doel, richting en betekenis.)

 • Welke soorten veranderingen kent de coach en kan hij toepassen omdat hij er de nodig vaardigheden voor heeft?
 • Welk veranderingsmodel gebruikt de coach wanneer hij verandering mogelijk maakt?
 • Heeft de Coach de nodige vaardigheden om je door de verschillende niveaus van verandering te begeleiden?

Werkt de Coach vanuit een Professionele en Business Integriteit?

Diegene die door een Coaching accreditatieprogramma gaan zijn beroeps coachen die zich steeds verder professionaliseren in hun vak, die bijdragen leveren in beroepsverenigingen en zich zo onderscheiden van de andere dilettante coachen.

 • Hoe levert de coach ondersteuning aan het coaching vak en aan zijn eigen professionele integriteit?
 • Is de coach lid van de Internationale Coaching Federatie of de Meta-Coach Foundation?
 • Heeft de coach een ethisch, betrouwbare, en succesvolle coaching praktijk?
 • Kan de Coach onderscheid maken tussen de verschillende professionele modaliteiten en weet hij wanneer hij moet doorverwijzen?
 
InDialogue-Power of Words
Coaching heeft het potentieel in zich om mensen en organisaties te veranderen
. Om dit te bekomen, de "verandering" in de vorm van "voldoening" en bedrijfseffectiviteit, moeten mensen en teams bestaand gedrag veranderen en kiezen voor een nieuw gedrag. 
 Bijvoorbeeld: grotere flexibiliteit, een andere manier van omgaan met conflict situaties het herontdekken van creativiteit en inventiviteit. Individuen en teams moeten niet alleen willen veranderen, ze moeten ook weten HOE te veranderen.
Neuro-Semantics Coaching

Werkt de Coach met de zelforganiserende processen van de klant?

Het is niet de coach die een programma of een proces oplegt aan de klant. Een effectieve coach brengt de visie en waarden van de klant aan het licht en samen creëren ze een nieuw proces dat het zelfrealiseren van de geloofsovertuigingen en verandering mogelijk maakt.

 • Faciliteert de coach werkelijk of glijdt hij weg in aanleren en vertellen?
 • Werkt de coach met de klant op een holistische manier, als één systeem bestaande uit geest – lichaam – emoties?

Legt de coach zijn eigen lineair proces op of kan hij zich op creatieve wijze aanpassen aan de unieke verwerkingsmodaliteitstijl van de klant

Geeft de Coach op professionele manier aan waar de grenzen en expertise liggen in de kunst van het begeleiden?

Er zijn verschillen en onderscheidingen tussen de andere professionele modaliteiten en coaching. Meestal worden deze aanzien voor coaching – maar coaching gaat eigenlijk over het begeleiden. De andere modaliteiten zijn Consulten (raad geven), Mentoring (leiden vanuit ervaring), Training (leren) en Counseling (problemen oplossen) deze zijn allemaal verschillend van coaching. Een getrainde coach kent deze verschillen en weet hoe hij de lijn moet trekken tussen deze verschillende beroepen en weet dan ook wanneer en hoe hij moet doorverwijzen.

 • Hoe maakt de Coach het verschil tussen Consulting, Mentoring, Training, Counseling en Coaching?
 • Welke specifieke training en niveau van expertise heeft de Coach in het begeleiden?
 • Hoe zal de Coach met je omgaan wanneer je iets anders nodig hebt dan begeleiding?

Past de Coach de princiepen en waarden van Coaching toe in zijn eigen leven?

Omdat Coaching een zeer persoonlijke en ervaringsgerichte discipline is, zal een goed getrainde Coach zelf Coaching ervaren hebben en zelf een coach hebben voor zijn eigen groeiende ontwikkeling. Dit laat het belang zien van de congruentie die een professionele Coach heeft in het “bewandelen van zijn eigen uitspraken”.

 • In welke mate doet de Coach wat hij zegt?
 • Welke persoonlijke successen heeft de coach ervaren in het bekomen van zijn eigen doelen, groei en ontwikkeling in zijn eigen leven?

Creëert de coach de juiste relationele context?

De magie van Coaching gebeurt vanuit een dynamische communicatie en in een sterk coaching partnership. Dit brengt het belang van de relatie tussen klant en coach aan het licht. Is de coach in staat een omgeving te creëren van vertrouwen, veiligheid, kwetsbaarheid en openheid voor beide partners.

 • Hoe veilig voel jij je in de omgeving die de Coach creëert?
 • Wilt de coach echt bij je zijn?
 • Hoe goed voelt de aanwezigheid van de coach aan, ben je echt graag bij je coach?

Heeft de Coach de Sleutelcompetenties en Coachingvaardigheden om effectief te kunnen optreden?

Wanneer je Coaching als buitenstaander bekijkt, lijkt het alsof Coaching gemakkelijk en eenvoudig is – juist maar praten, maar er zijn hoogstaande competenties van luisteren, vraagstelling, geven van feedback en nog vele andere vaardigheden nodig om Coaching te kunnen waarmaken. Een Professionele Coach heeft specifieke training genoten, is geaccrediteerd en werd gebenchmarked in 25 competenties.

 • Heeft de Coach de nodige competenties in de 7 Coaching kernvaardigheden?
 • Heeft de Coach de nodige competenties in de 9 vaardigheden om te begeleiden?
 • Heeft de Coach de nodige competenties in de 9 meer geavanceerde Coaching vaardigheden?
 • Weet de Coach hoe een ongrijpbare vaardigheid te benchmarken zodat deze vaardigheid concreet en specifiek wordt qua gedrag?

Ben jij klaar, heb jij het nodige om een coaching relatie aan te gaan?

Niet iedereen is klaar voor intimiteit, verplichtingen en het verantwoordelijk gedrag dat leidt naar een winnende coaching relatie, niet iedereen is coachbaar. Coachbaarheid vraagt dat je volledig deelneemt aan het proces, een proces dat je uitdaagt, opent, waar je eigen dromen gevolgd worden, waar je naar je eigen waarden leeft en jezelf niets te kort doet. Dit zijn de dingen die maken dat een Coaching relatie een succes wordt of niet.

 • Ben je klaar om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen, gedachten, gevoelens en acties?
 • Ben je bereid opdrachten uit te voeren tussen sessies?
 • Ben je bereid om uit je eigen comfortzone te gaan en te doen wat nodig is om je doelen te bereiken?