Meta-Coaching Uitgelegd

Coaching metafoor

Wanneer een vlinder zich ontpopt kunnen we hem niet helpen want dan zou hij sterven. Aan de mens werd de vrijheid gegeven zich te ontpoppen zonder hulp zo dat hij kan komen tot volledig transformatie en hij zijn eigen potentieel, zuivere schoonheid, mogelijkheden en kracht kan vinden. Het enige dat hij daarvoor nodig heeft is een keuze en een beslissing. Coaching kan dit vergemakkelijken zo dat de verandering vandaag alle kans op slagen heeft.       

Transformatie-van rups-naar-vlinder
Transformatie op eigen kracht! Van Rups naar Vlinder

Wat is coaching?

Coaching is generatieve psychologie, de positieve zijde van psychologie. Het is generatieve verandering en ontwikkeling. Dit wil zeggen, we leggen de focus op “hoe beter denken, beter voelen, het verbeteren van de gezondheid, betere algemene staat van zijn, scherpere focus, vaardigheden, alertheid, relaxatie, enz…”. Dit in de plaats van de primaire focus te leggen op het oplossen van problemen of het werken aan moeilijkheden.

De betrokkenheid van Coaching is:

 •  Hoe kan ik de dingen beter maken?
 •  Hoe kan ik meer mogelijkheden ontwikkelen en effectiever handelen?

Terwijl we kunnen zeggen dat coaching een conversatie is, is het toch absoluut geen mistig warm gezellig gesprek. Noch is het onderwijzen, trainen of het aan de andere zeggen. Er is zelfs geen sprake van een expert in een bepaald domein. Coaching gaat over het “faciliteren” door het stellen van vragen, het geven van feedback, en het “expert” zijn in het proces van hoe we ons brein sturen zodat deze efficiënter en effectiever kan functioneren.

Coaching is een Management Methodologie die zich richt op het verhogen van de persoonlijke prestaties van de werknemers. Dit door het waarderen van ieder individu voor zijn unieke talenten en mogelijkheden.

Coaching is ideaal om mensen toe te laten voor zichzelf te denken, zelf problemen op te lossen, het ontwikkelen van creativiteit, eigen verantwoordelijkheid voor de ondernomen acties en voor het nemen van acties, het onmiddellijk omgaan met nieuwe problemen, het ontwikkelen van de eigen vermogens.

Coaching is raken aan wat echt belangrijk is voor mensen. Het is het tot leven brengen van de passie in de mens. Het is het geven van ruimte, ruimte om te voelen en om te kunnen zijn wie je bent en kan worden.(Teri-E Belf, 2002)

Coaching is verschillend van de volgende professionele takken:

1. Training
2. Mentoring
3. Therapie/Counseling
4. Consulting

Wat doet een persoonlijke of executieve coach?

Een van de belangrijkste taken is op een dusdanig manier met de klant werken zodat deze (manager/persoon) in staat gesteld wordt klaarheid te ontwikkelen over zijn eigen rol, zijn eigen vaardigheden en uitdagingen. Dit betekent het verstaan van de motivaties, intenties, doelen, mogelijkheden, strategieën enz. van de klant. Om dit te bereiken heeft de coach een elegant en uiterst accuraat Communicatie Model nodig. De klant, man of vrouw heeft nood aan vragen die hun toelaten zichzelf te verstaan, duidelijkheid te scheppen voor zichzelf om te kunnen optreden als leiders in hun eigen leven.

Zoals effectieve consultanten geven coachen geen advies of voorlichtingen, een coach geeft coaching over prestaties:

 • Mentale prestaties: duidelijkheid, precisie, begrijpen enz.
 • Emotionele prestaties: emotionele intelligentie in het werken met mensen, teams, empathie enz.
 • Verbale prestaties: vaardigheden en linguïstische omkadering en her-kadering van betekenis.
 • Gedragsprestaties: vaardigheidscompetenties om te leiden, beïnvloeden, overtuigen, organiseren, enz.

Omdat coaching zich richt naar prestaties – “empowering” van de mens om tot beter en efficiënter, effectiever gedrag te komen, richten coachen zich op de reeds aanwezige vermogens in de mens.

 • Welke vermogens heb je nodig om te komen tot die bepaalde verbeterde prestatie?
 • Wat moet je hiervoor reeds kennen of nog gaan leren?
 • Wat moet/kan/wil je nog in jezelf implementeren?

Om dit te bereiken, heeft een effectieve coach een set van mogelijkheden (m.n. interventies, processen, oefeningen) die hem of haar toelaten de persoon zo te coachen dat hij/zij de mogelijkheden aanvaard, leert en toepast.

Om te weten welke interventie er precies moet gebeuren, heeft de coach een model van het menselijk functioneren nodig dat hem of haar toelaat de persoon/manager te kunnen lezen (karakterschets) om zo de juiste vaardigheden te bepalen.

De dans van de professionele Coach.

Er is plaats voor training, mentoring, therapie en consulting. De focus ligt op het weten wanneer en hoe in en uit de rol van de Coach te stappen.

De manier waarop we in interactie gaan met mensen wanneer we coachen, maakt dat coaching een samenwerkende relatie met zich meebrengt die toelaat op hogere niveaus te functioneren.

 • Persoonlijk en relationeel: Het is een samenwerkende relatie die een werkband creëert gericht op het versterken (empowerment) van de klant.
 • Vergemakkelijkt en ondersteunt: De coach ondersteunt en vergemakkelijkt uitstekend gedrag dat ten dienste staat van het gewenst eindresultaat.
 • Oplossing en doel gericht: Het streeft naar het ontwikkelen van vaardigheden en het vinden van betere oplossingen. Het is niet therapeutisch noch verbeterend of herstellend.

Welk voordeel haalt men uit coaching?

Xerox Corporation conducted research that shows that 87 % of newly learned skills can be lost when there is no follow-up coaching after training.
“The coaching Controversy, Training and Development Journal, 1979, ” (11), 14.

“The coach’s job is exactly like that of managers, to translate the purpose of the team (winning) into appropriate effort (performing at one’s best). No coach is in his right mind would waste player talent by not using them fully or be satisfied with compliance rather than whole-hearted effort. Gary English (1998, p. 180.)

Coaching brengt een nieuw paradigma. Als een paradigmatische verschuiving, wordt Coaching meer om meer aanvaard als een manier van denken over verandering, persoonlijke transformatie en vernieuwing.

Waarom?

Coaching vraagt ons te denken over verandering in termen van meer worden, het verfijnen en aanleren van vaardigheden, focus op richting en eindresultaat, evenals het krijgen van feedback als informatie voor constante verbetering. 

Als een paradigma heeft en impliceert coaching verschillende kaders die het transformatie proces ondersteunen en er een positieve ervaring van maken. In tegenstelling tot therapie, en zelfs consulting, impliceert coaching niet dat iets verkeerd is of dat het proces pijn met zich meebrengt.