Mentoring

Mentoring is een relatie die, in de zakelijke context, bestaat als een persoonlijke ontwikkelingsrelatie. 

Mentoring gaat over een voortdurende relatie van leren, uitdaging, gesprek en gedeelde ervaring.


 

Vele kleine bedrijven zouden niet succesvol kunnen werken zonder toegang tot kennis, vaardigheden en ervaring die de bedrijfseigenaar niet heeft, maar snel nodig heeft. Die kennis & kunde wordt vaak het best verstrekt door een op persoonlijke relaties gebaseerde mentor.